Thế hệ xe con không người lái

Message du 12/09/13 18:12 Xe tự lái của GM Xe tự lái, xe robot hay xe không người lái (autonomous, robotic, driverless hoặc self-driving car) là điều mà các nhà sản xuất xe đang nhắm tới. Những lợi ích do loại xe mang lại cho môi trường, phố phường và con người khiến nhiều người…

[index] [1353] [10827] [5936] [9480] [13481] [4107] [5664] [7226] [6326] [9585]

https://forex-portugal.online-forex-trading.club