Quyền chọn mua (Call option) là gì? - vietnambiz

Bán quyền chọn bán ( Selling a put)• Người bán quyền chọn bán nhận được một khoản phí gọi là phí bán quyền chọn bán và người bán quyền chọn bán có trách nhiệm phải mua một số ngoại tệ nhất định theo tỷ giá cố định đã được thoả thuận từ trước, gọi là Quyền chọn bán (Put Options): Người mua quyền chọn bán sẽ phải trả cho người bán quyền chọn bán một khoản phí gọi là phí quyền chọn (premium). Người mua quyền chọn bán sẽ có quyền được bán một lượng cổ phiếu nhất định theo mức giá thực hiện đã thỏa thuận ban Đăng nhập bằng facebook. Đăng nhập bằng google. Nhớ mật khẩu. Đăng nhập . Quên mật khẩu Quyền chọn mua (Call option) Khái niệm. Quyền chọn mua trong tiếng Anh là Call option.. Quyền chọn mua (Call option) được định nghĩa như sau: một quyền chọn mua cho người mua sở hữu quyền được mua một loại tài sản cơ sở ở một mức giá cố định (gọi là giá thực hiện) trong một khoản thời gian xác định. Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận trong đó nhà đầu tư tham gia hợp đồng có quyền mua hoặc bán tài sản ở một mức giá được xác định trước, có thể xảy ra trước hoặc tại một thời điểm nhất định.

[index] [415] [487] [10408] [12670] [10885] [8733] [5966] [2363] [7086] [9175]

https://binary-optiontrade-uae.binaryoptionsschool.info